Geneza „Zemsty”

 

Pomysł napisania utworu zrodził się w 1829 r., kiedy to ówczesny ka­pitan armii napoleońskiej, hrabia Aleksander Fredro dzięki małżeństwu z Zofią Jabłonowską, został właścicielem połowy  zamku odrzykońskiego.

 

Przeglądając archiwalia swego ma­jątku, natrafił na akta procesowe właścicieli zamku z pier­wszej połowy XVII wieku. Wynikało z nich, że zamek  był  przez  ponad  trzydzieści  lat  przedmiotem  waśni  i  procesów  dwóch  współwłaścicieli:

Piotra Firleja i Jana Skotnickiego toczyli Kres  wieloletniego  sporu nastapił dopiero dzięki  ślubowi  zawartemu  w 1630 r. przez wojedzica Mikołaja Firleja z kasztelanką Zofią Skotnicką.

 

W roku 1834 we Lwowie ukazała się  komedia  zatytułowana   „Zemsta”,  której  autorem  jest  Aleksander hrabia  Fredro.

 

Gdy  romantycy  kochali i płakali,  Fredro  się   śmiał...

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.